Paese:
IT
 • US
 • DE
 • UK
 • CH
 • FR
 • EU
 • IT
 • JP
 • AU
 • SG
Lingua:
IT
 • EN
 • IT
Torna al sito

Bally Tokyo Shinjuku Isetan

2F Isetan Shinjyuku Men's kan Honten 3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku

Shinjyuku

〒160-0022

ORARI:

Lunedì
10:00-20:00
Martedì
10:00-20:00
Mercoledì
10:00-20:00
Giovedì
10:00-20:00
Venerdì
10:00-20:00
Sabato
10:00-20:00
Domenica
10:00-20:00

Le nostre collezioni