Paese:
IT
 • US
 • DE
 • UK
 • CH
 • FR
 • EU
 • IT
 • JP
 • AU
 • SG
Lingua:
IT
 • EN
 • IT
Torna al sito

Bally Abeno Kintetsu

7F Abeno Harukasu Kintetsu Honten Tower-kan 1-1-43 Abenosuzi, Abeno-ku

Osaka

545-8545

ORARI:

Lunedì
11:00-20:00
Martedì
11:00-20:00
Mercoledì
11:00-20:00
Giovedì
11:00-20:00
Venerdì
11:00-20:00
Sabato
11:00-20:00
Domenica
11:00-20:00

Le nostre collezioni